IMG_9933

Nultý ročník v praxi

Dne 5. října 2023 se v našem Institutu cizích jazyků konalo setkání mladých ukrajinských uprchlíků se zástupci UNICEF a Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy. Setkání se zúčastnili pan Scott Lang z Úřadu pro obyvatelstvo, uprchlíky a migraci USA (US BPRM) a Valerie Reedová, politická tajemnice Velvyslanectví USA v České republice. Cílem těchto přípravných tříd je pomoci dětem složit přijímací zkoušky a získat podporu při jejich integraci na střední školy v hlavním městě. Program podporuje Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Dětským fondem OSN UNICEF.

Více o setkání se dozvíte na webových stránkách Magistrátu hlavního města Prahy:

https://pomocukrajine.praha.eu/cz/

IMG_9908

Podpora nultých ročníků na středních školách v rámciintegrace ukrajinské mládeže ve věku 15-19 let na území hl. m. Prahyna rok 2022/2023

Program „Podpora nultých ročníků na středních školách v rámci integrace ukrajinské mládeže ve věku 15-19 let na území hl. m. Prahy na rok 2022/2023“ realizoval Institut cizích jazyků po dobu deseti měsíců.

Intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka je doplněna o oborovou češtinu včetně základního pojmosloví z oblasti české historie, zeměpisu, matematiky a občanské výchovy. V průběhu programu studenty seznamujeme s českým vzdělávacím systémem a specifiky středního školství a simulujeme proces přijímacího řízení na střední školy. Efekt přináší tzv. „konverzační kluby“, kdy se ukrajinští studenti setkávají s českými vrstevníky v rámci mimoškolních aktivit.

Pevně věříme, že na efektivní proces integrace má dopad i „rodinná“ atmosféra naší školy, která podporuje dobrou psychickou pohodu studentů. Ke každému jedinci se snažíme přistupovat individuálně a s úctou, ale zároveň ho učíme žít podle pravidel.

Program absolvovalo přes 200 ukrajinských studentů, a zpětná vazba od nich naznačuje, že více než 80% z nich se plnohodnotně zapojila nejen do řádného vzdělávacího systému, ale i do života v České republice.

Naší velkou prioritou je vést studenty k samostatnosti a odpovědnosti za vlastní rozhodování, a to nejen v oblasti vzdělávání, ale i v osobním životě.

Jsme přesvědčeni, že daný program má smysl. Naše poděkování za to, že máme možnost pomáhat ukrajinským studentům, patří především organizaci The Bureau of Population, Refugees, and Migration (PRM), která prostřednictvím Dětského fondu UNICEF a Magistrátu hlavního města Prahy-Odboru školství, mládeže a sportu, tento projekt financuje.

 

Naši partneři

generalni_reditelstvi

Návod, jak se zaregistrovat online do bezplatných kurzů Úřadu práce

1.⁠ ⁠Krok

Využijte k registraci zařízení, které používá operační systém Windows (formulář v současné době není možné vyplnit ze zařízení, které využívají operační systémy IOS či Android). Následně do vyhledávače zadejte následující odkaz: https://www.uradprace.cz/web/cz/urad-prace-cr , ten vás přesměruje přímo na webovou stránku s on-line formulářem.

2. Krok

V horní části webu vyberte z nabídky „ZAMĚSTNANOST“, klikněte a vyberte z nabízených možností „PRO OBČANY“.

3. Krok

Nyní se vám zobrazí bloky, vyberte blok „NABÍDKA REKVALIFIKACÍ A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ“, najeďte na tento blok a klikněte.

4. Krok

Po provedení předchozího kroku budete přesměrováni do sekce „REKVALIFIKACE“, kde se vám objeví možnost „VYHLEDÁVÁNÍ KURZŮ“, jak můžete vidět na obrázku.

5. Krok

Pomocí myši najeďte na „VYHLEDÁVÁNÍ KURZŮ“ a dle obrázku zaklikněte veškerá polička.

Napište do pole „HLEDANÝ VÝRAZ“ následující slova:
– ČESKY

Do pole „MÍSTO KONÁNÍ“ :
– PRAHA

A nakonec zaškrtněte možnost „S AKREDITACÍ“.

6. Krok

Otevře se seznam škol, ve kterém je třeba najít Institut cizích jazyků, s.r.o. a poté kliknout na „VÍCE INFORMACÍ“ v pravém dolním rohu tohoto konkrétního kurzu.

7. Krok

Otevře se webová stránka s úplným popisem kurzu. Přečtěte si informace a poté v pravém horním rohu klikněte na “TERMÍNY KURZU”. Nabídnou se vám všechny dostupné kurzy, které ICJ realizuje a následně budete moci zvolit požadovanou (začátečník nebo pokročilý).

8. Krok

V seznamu je třeba vybrat požadovaný kurz a poté kliknout na tlačítko “PŘIHLÁSIT SE NA KURZ”.

9. Krok

Pro přihlášení do kurzu vám systém nabídne 2 možnosti: přihlášení prostřednictvím občanského průkazu nebo prostřednictvím datové schránky pro komunikaci se státními
orgány (jinak datová schránka). Nezaměňujte s běžným e-mailem!!!!!

Nejspíše se vám zobrazí první možnost – občanský průkaz (Identita občana). Klikněte na obrázek “IDENTITA OBČANA” na stránce “PŘIHLASIT SE”.

10. Krok

Systém vám nabídne několik způsobů přihlášení. Můžete si vybrat jeden ze dvou, Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní IDENTITA. V uvedeném příkladu vybereme možnost přihlášení prostřednictvím Mobilního klíče eGovernmentu.

11. Krok

Poté, co si vyberete vhodný způsob přihlášení k účtu, v našem případě Mobilní klíč eGovernmentu, je třeba naskenovat kód pomocí chytrého telefonu s aplikací, která bude sloužit k přihlášení.

12. Krok

Po dokončení identifikačního procesu budete znovu vyzváni k výběru kurzu a budete muset postupovat podle kroků 5, 6, 7 a 8 této příručky.

13. Krok

Po dokončení výše uvedených kroků se na obrazovce zobrazí následující informace.

Na obrazovce se budou duplikovat všechny informace o kurzu, do kterého se hlásíte, a sice:

název kurzu, kód kurzu, naše škola Institut cizích jazyků- jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o., termín a adresa, cena kurzu.

Po přečtení informací je třeba potvrdit a kliknout na tlačítko “ANO”.

14. Krok
 
Po potvrzení se zobrazí formulář žádosti o kurz, který je třeba vyplnit.

А)

B)

C)

15. Krok

Postupujte podle pokynů a nezapomeňte vyplněný on-line formulář odeslat.

IMG_5709

Adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny 2023. Akce “Setkání jara”

Akce Jarní setkání, na kterém pro své rodiče vystoupily děti ve věku od 3 do 18 let z Ukrajiny, které byly zařazeny do našeho bezplatného adaptačního programu.

Společně se svými učiteli děti předvedly své taneční sestavy a
zazpívaly písně za doprovodu klavíru, čímž prokázaly své pěvecké schopnosti a znalost českého jazyka.

Rodiče byli na své děti pyšní a radovali se z jejich úspěchu na
jevišti. My zase obdivujeme talent těchto dětí a způsob, jakým obratně a s velkým nasazením předvedly své dovednosti.

IMG_4408

PODPORA PRO UKRAJINU 2022!

Ukrajinské matky a ukrajinské děti jsou nejzranitelnějšími oběťmi války na Ukrajině. Česká republika v maximální možné míře podpořila a přijala tisíce ukrajinských rodin. Naše jazykové centrum nezůstalo stranou a zahájilo velkolepou podporu právě v době, kdy Ukrajinci přijížděli denně. V jejich očích byla panika, zoufalství a zmatek… Psychický stav dětí byl obzvlášť znepokojivý…

První velká charitativní akce, Den dětí, se konala 17. dubna 2022. Jazykový institut ICJ spolu se zábavním parkem Krtkův svět přivítali malé Ukrajince a Ukrajinky a jejich rodiče fantastickou atmosférou a slavnostním programem. Krásně vyzdobený areál, velké množství herních koutků, profesionální animační tým, slunečné počasí – to vše přispělo k úspěchu této Akce. Na pódiu se odehrávala celá show: vystoupení talentovaných zpěváků a tanečních skupin rozdávala dobrou náladu. Více než 3000 ukrajinských uprchlíků se na několik hodin ponořilo do atmosféry bezstarostné radosti a dětského smíchu. Tímto rozsáhlým projektem jsme chtěli ukázat, že každá ukrajinská matka a každé ukrajinské dítě není samo. Že v nás mají oporu!

Obvykle všichni čekají na léto, aby si odpočinuli. Ale ne letos… Všichni jsme pochopili, že válka pokračuje, a ještě nějakou dobu trvat bude. Museli jsme pomoci Ukrajincům se integrovat a naučit se česky. Proto jsme zahájili bezplatný kurz češtiny pro děti. Více než 196 mladých lidí mělo v červenci a srpnu 2022 možnost učit se každý den česky. Kromě kvalitních vědomostí měli také možnost užít si kontaktů se svými vrstevníky, možnost navázat přátelství, aklimatizovat se v novém prostředí.

Pochopili jsme důležitost naší práce a viděli jsme, že děti se chtějí učit. Proto jsme v září 2022 spustili nový bezplatný adaptační kurz češtiny a volnočasových aktivit nejen pro teenagery, ale i pro děti od 3 let. Náš program trval čtyři měsíce a zúčastnilo se ho více než 1034 ukrajinských dětí. Teenageři navštěvovali naši pobočku v centru Prahy a děti trávily čas v parku Krtkův svět, kde na ně každý den čekali praví pávi a další zvířata, oblíbená hřiště, rozsáhlý výukový program cílený na adaptaci ukrajinských dětí do českého prostředí, hry ve vnitřních prostorách parku a terénu. Příjemným výsledkem je, že i malé děti po několika měsících začaly rozumět češtině bez překladu, přestože výuka probíhala uvolněnou hravou formou. A aby adaptace probíhala hladce, měli jsme vždy po boku ukrajinské asistenty. Matky nás informovaly o všech problémech, na co si dát pozor, jakou pomoc to či ono dítě potřebuje. Vždy jsme se snažili každému dítěti pomoci, aby se co nejrychleji přizpůsobilo životu v Čechách a v budoucnu chodilo do českých školek nebo škol.

A dle slov rodičů, jsme předčili jejich očekávání!

Na otázku, který den v týdnu mají naše děti nejraději, odpověděly bez váhání, že je to středa! Každou středu děti byly v očekávání odpoledního zábavného programu, na které byli pozváni animátoři. Nezapomenutelná setkání s Alenkou a Kloboučníkem, Piráty z Karibiku, setkání s kouzelníkem, den alchymie a magie, večírek s Huggy Wuggym…Moře zábavy, dárků a dětské oči zářící štěstím – tak vypadala naše středeční setkání. 

A 14. prosince se konala vánoční Akce, během níž se účastníci setkali se svými oblíbenými pohádkovými postavami, ozdobili vánoční stromeček kouzelnými hračkami, které s láskou vyrobili vlastníma rukama.

Každý si něco přál, ať se všem dětem jejich sny určitě splní!

Pro naše děti to byl těžký rok. Ještě těžší to však měly ukrajinské maminky, které musely na svá bedra naložit všechny starosti spojené s náhlým stěhováním do jiné země… Nečekanou, neuvěřitelnou zprávou pro všechny bylo, že právě pro naše maminky jazykový institut ICJ uspořádal další charitativní Akci velkého rozsahu “Šťastná máma – šťastné dítě”! Měli byste vidět, jak byly ukrajinské ženy vděčné za to, že se jim věnovala zvláštní pozornost.

20. listopadu 2022 se ženám z Ukrajiny v Praze se snad naplnil sen: profesionální líčení, slavnostní účesy, červený koberec, luxusní focení…  krásná živá hudba, útulná a příjemná atmosféra, lahodné pohoštění a šampaňské… Více než 100 ukrajinských matek se cítilo jako hvězdy – na několik hodin zapomněly na všechny své problémy. Děti se mezitím bavily pod dohledem profesionálních animátorů na hřištích oblíbeného parku Krtkův svět, kde se tato skvělá Akce konala.

Pro shrnutí výsledků roku 2022 bychom rádi uvedli několik konkrétních čísel:

jsme rádi, že jsme mohli více než 1230 ukrajinským dětem poskytnout možnost navštěvovat bezplatné kurzy českého jazyka a volnočasové aktivity.

Série charitativních akcí se zúčastnilo více než 4534 malých Ukrajinců a jejich rodičů. To jsou obrovská čísla. 

A pokud vezmeme v úvahu, že všechny projekty měly profesionální a srdečný přístup, můžeme si dovolit říci, že jazykový institut “ICJ”  v roce 2022 řádně přispěl k podpoře ukrajinských rodin, které byly nuceny odejít do zahraničí.

Zároveň děkujeme moc všem partnerům, kteří nám pomáhají uskutečňovat naše nápady.

Přejeme nám všem klid a mír! 

Přehrát video
_DSC8663

Oslava na podporu dětí z Ukrajiny

Před týdnem, 17. dubna 2022, naše jazyková škola ICJ spolu se zábavním parkem Krtkův svět uspořádala charitativní akci “Den dětí” pro ty, kteří z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině museli opustit svůj domov.

“Všechno šlo nad naše očekávání. Děkujeme všem, kteří přišli.  Akce se zúčastnilo se více jak 7000 lidí. Počasí nám přálo a jarní slunce svítilo jasně. Jakož i úsměvy na tvářích těch, kteří nás přišli navštívit. 

Zábavní park Krtkův svět se rozléhá ve velkém areálu v části Horních Měcholup v Praze a vlastní množstvím hracích ploch pro děti. Naši malí hosté si zábavního parku opravdu užili. Děti se dobře bavily při skákání na trampolínách a jízdě na nejrůznějších atrakcích, včetně cirkusu, který již byl v provozu. Animátoři agentury Bigfishprague nabídli živý zábavný program a na pódiu se představila kapela Road Show s Bobíkem. Působivé bylo také taneční vystoupení skupiny IMPERIA DANCE.

O hudbu se postaral DJ Bertolucci, poslechli jsme si zpěváky z “Vocal&Piano Studio” a k slzám nás dojalo vystoupení ukrajinské zpěvačky Mariny Makovij (účastnice konkurzu Hlas Ukrajiny), která zazpívala krásné písně v ukrajinštině. Velký dík patří samozřejmě Josefu Roušalovi, který poskytl park pro pořádání akce všem účastníkům zcela zdarma. Též chceme vyjádřit velké poděkování všem dobrovolníkům a sponzorům, kteří nám pomohli k realizaci této charitativní akce!

Jsme št´astní, že jsme dokázali všechny zúčastněné aspoň na chvíli udělat šťastnými a zapomenout na realitu dnešních dnů na Ukrajině.

„Sláva Ukrajině!”, – řekla hlavní pořadatelka celé Akce, ředitelka jazykového institutu ICJ v Praze,  Mgr. Anastázie Borkunová.

A pro ty, kteří se nemohli Akce zúčastnit, níže nabízíme ke zhlédnutí foto a video. Pokud se Vám naše Akce líbí, dejte si do oblíbených.

S přáním krásného dne a vše dobrého

Kancelář školy