STÁTNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE

Osvědčení o složení státní zkoušky z českého jazyka pro cizince je úředním dokladem potvrzujícím úroveň znalostí českého jazyka studenta. Svou popularitou a prestiží se vyrovná renomovaným mezinárodním zkouškám, jako jsou IELTS a TOEFL v angličtině, DELE ve španělštině nebo DALF ve francouzštině.

Certifikát o složení státní zkoušky z českého jazyka usnadňuje získání povolení k pobytu či státního občanství ČR, přihlášení se na českou vysokou školu nebo hledání zaměstnání v České republice, protože je uznávaný všemi úřady v České republice.

Zkoušku z češtiny můžete složit pouze ve školách akreditovaných Ministerstvem školství České republiky.

V Institutu cizích jazyků, jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. můžete být testováni na dvou úrovních:
základní (B2) a všeobecné (C1)

“Základní“ úroveň znamená, že máte solidní znalost češtiny, která je dostačující pro téměř volnou komunikaci s Čechy skoro ve všech oblastech. Kromě výborné znalosti gramatiky a schopnosti srozumitelně se vyjadřovat v písemné formě, budete muset prokázat plynulou ústní komunikaci ve vyučovaném jazyce. Očekávaná slovní zásoba mluvčího na úrovni B2 je více než 2000 až 2500 slov.

“Všeobecná“ znamená, že již máte pokročilé znalosti češtiny, téměř jako rodilý mluvčí. Na této úrovni se můžete vyjadřovat volně a bez předchozí přípravy, a to i v těch nejodbornějších tématech (např. Kultura a její role v moderním světě). Ve svém projevu aktivně používáte složité gramatické konstrukce, synonyma, frázová slovesa a idiomy.”

Pro získání státního certifikátu příslušné úrovně musí student dosáhnout alespoň 60 % správných odpovědí v každé z pěti testovaných částí. Na certifikátu bude uvedena jak celková úspěšnost zkoušky, tak procentuální úspěšnost jednotlivých částí testu.

Výsledky se obvykle zveřejňují 30 dní po certifikované zkoušce. Certifikát můžete používat doživotně, protože nemá žádné datum platnosti.

 

Kdy se koná státní zkouška z češtiny B2?

Institut cizích jazyků, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. pravidelně pořádá státní zkoušky v období jara, tj. na konci května. Výjimečně jsou zkoušky na podzim. Registrace ke zkoušce z českého jazyka pro cizince se otevírá 2 měsíce před jejím konáním.

Cena státní zkoušky za jednotlivce je běžně 4800 Kč,-  (včetně DPH).

Staňte se studentem jazykových kurzů Institutu cizích jazyků s.r.o. a přihlaste se do přípravného kurzu, který Vás na zkoušku připraví.