Podpora nultých ročníků na středních školách v rámciintegrace ukrajinské mládeže ve věku 15-19 let na území hl. m. Prahyna rok 2022/2023

Program „Podpora nultých ročníků na středních školách v rámci integrace ukrajinské mládeže ve věku 15-19 let na území hl. m. Prahy na rok 2022/2023“ realizoval Institut cizích jazyků po dobu deseti měsíců.

Intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka je doplněna o oborovou češtinu včetně základního pojmosloví z oblasti české historie, zeměpisu, matematiky a občanské výchovy. V průběhu programu studenty seznamujeme s českým vzdělávacím systémem a specifiky středního školství a simulujeme proces přijímacího řízení na střední školy. Efekt přináší tzv. „konverzační kluby“, kdy se ukrajinští studenti setkávají s českými vrstevníky v rámci mimoškolních aktivit.

Pevně věříme, že na efektivní proces integrace má dopad i „rodinná“ atmosféra naší školy, která podporuje dobrou psychickou pohodu studentů. Ke každému jedinci se snažíme přistupovat individuálně a s úctou, ale zároveň ho učíme žít podle pravidel.

Program absolvovalo přes 200 ukrajinských studentů, a zpětná vazba od nich naznačuje, že více než 80% z nich se plnohodnotně zapojila nejen do řádného vzdělávacího systému, ale i do života v České republice.

Naší velkou prioritou je vést studenty k samostatnosti a odpovědnosti za vlastní rozhodování, a to nejen v oblasti vzdělávání, ale i v osobním životě.

Jsme přesvědčeni, že daný program má smysl. Naše poděkování za to, že máme možnost pomáhat ukrajinským studentům, patří především organizaci The Bureau of Population, Refugees, and Migration (PRM), která prostřednictvím Dětského fondu UNICEF a Magistrátu hlavního města Prahy-Odboru školství, mládeže a sportu, tento projekt financuje.

 

Naši partneři

Comments are closed.