Přípravné kurzy pro cizince k úspěšnému přijetí na VŠCHT v Praze a další veřejné vysoké školy v České republice

Jazykovou výuku realizuje Institut cizích jazyků, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. v Praze.

Výuku odborných předmětů určených k následnému studiu na univerzitě realizuje Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha).

JAKÉ JSOU PERSPEKTIVY PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ PO ABSOLVOVÁNÍ STUDIA NA UNIVERZITĚ VŠCHT PRAHA?

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší univerzitou, která se zabývá chemií, chemickou technologií, biochemií, biotechnologií a potravinářskou chemií ve střední Evropě.

Během své téměř dvousetleté historie nabízí tato mezinárodně uznávaná univerzita všem studentům kromě progresivních studijních oborů také přístup ke špičkovým technologiím a možnost realizovat svůj talent v zahraničí.

Absolvent této univerzity má předem zaručené a dobře placené zaměstnání v ČR i zahraničí.

Univerzita je proslulá svou historií, která dala základ počátkům výuky chemie v českých zemích.

Po založení pražského polytechnického ústavu v roce 1806 byly otevřeny dvě katedry matematiky a chemie. Od roku 1920 byl ústav jedním ze sedmi oddělení Českého vysokého učení technického a v roce 1952 se Vysoká škola chemicko-technologická v Praze stala samostatnou vysokou školou.

Mezi absolventy univerzity patří řada renomovaných chemiků, například profesor Otto Wichterle, vynálezce měkkých kontaktních čoček, které v současné době nosí asi 100 milionů lidí na celém světě. Vladimír Prolog, nositel Nobelovy ceny za chemii, absolvoval tuto univerzitu v roce 1928.

Univerzita nabízí tříleté bakalářské obory, dvouleté magisterské obory a tříleté doktorské obory. Spolupráce s velkým množstvím zahraničních univerzit  tak skýtá možnosti kombinovat studium i v zahraničí.

Hodnocení studenta se provádí v Evropském systému přenosu a akumulace kreditů /ECTS/.

Více informací o univerzitě najdete na adrese: www.vscht.cz

Institut cizích jazyků, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou pořádá jednoletý / jednosemestrální program, který si klade za cíl přípravu absolventa k úspěšnému přijetí k řádnému studiu primárně VŠCHT.

Jedná se o kurz celoživotního vzdělávání určený pro zahraniční studenty, kteří posléze chtějí studovat obor chemie, ropný průmysl, ochrana životního prostředí nebo ekonomika a management.

Program kurzu je uzpůsoben ke komplexní přípravě studenta ke zdárnému přijímacímu řízení i k následnému řádnému studiu.

JEDNOSEMESTÁLNÍ KURZ

Celková doba trvání programu: od února do června (včetně)

Na fakultu ekonomiky a managementu

Připravný program pro budouci ekonomy:

360 vyucovacich hodin (A2 – B2) zahrnuje:

– 240 x 45 min – cesky jazyk;

– 120 x 45 min – odborné predmêty:

 • 40 x 45 min – matematika;
 • 40 x 45 min – ekonomika + poditacova cviceni;
 • 40 x 45 min – samostudium na základe materiálù od vyucujicich (+ 5 x osobni konzultace).

300 yyucovacich hodin (B1 – B2) zahrnuje:

– 180 x 45 min – cesky jazyk;

– 120 x 45 min – odborné predméty:

 • 40 x 45 min – matematika;
 • 40 x 45 min – ekonomika + poditacova cviceni;
 • 40 x 45 min – samostudium na základe materiálù od vyucujicich (+ 5 x osobni konzultace).

Na fakulty:

 • Technologie ochrany zivotniho prestiedi;
 • Chemická technologie;
 • Potravinárské a biochemicke technologie:
 • Chemické inzenyrstvi.
Prípravný program pro budoucí chemiky, pracovníky v ropném průmyslu, budoucí zdravotniky:

360 vyucovacich hodin (A2 – B2) zahrnuje:

– 240 x 45 min – cesky jazyk;

– 120 x 45 min – odborné predmêty:

 • 40 x 45 min – matematika;
 • 40 x 45 min – chemie;
 • 40 x 45 min – samostudium na základe materiálù od vyucujicich (+ 5 x osobni konzultace).

300 yyucovacich hodin (B1 – B2) zahrnuje:

– 180 x 45 min – cesky jazyk;

– 120 x 45 min – odborné predméty:

 • 40 x 45 min – matematika;
 • 40 x 45 min – chemie;
 • 40 x 45 min – samostudium na základe materiálù od vyucujicich (+ 5 x osobni konzultace).

JEDNOLETÝ KURZ

Doba trvání programu:


1 akademický rok


Celková doba trvání programu:


od září do června (včetně)


Rozsah výuky celkem:


950 x 45 min


Z toho výuka češtiny:


770 x 45 min


Výuka odborných předmětů:


180 x 45 min


Náplň odborných předmětů:


matematika, chemie a fyzika


Základní požadavky ke vstupu do programu: znalost češtiny na úrovni A0, komunikativní znalost angličtiny.

Termín podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 30. května aktuálního roku, nicméně pro ty, kdo je povinen vyřídit si studentské vízum pro vstup na území ČR, doporučujeme si podat přihlášku v termínu nejpozději do konce března běžícího roku.

Programy jsou určeny zahraničním absolventům SŠ, kteří mají zájem o VŠ studium v ČR a potřebují se naučit česky

Program je určen zahraničním absolventům SŠ, kteří mají zájem o VŠ studium v ČR a potřebují se naučit česky.

Program se skládá z jazykové a odborné přípravy.

Výuku češtiny realizuje Institut cizích jazyků, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. v Praze.

Výuka odborných předmětů v češtině je v gesci VŠ pedagogů Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.

Předpokladem pro zdárné absolvování programu je základní znalost odborných předmětů studenta ze středoškolského studia. 

Cílem programu je především výuka české terminologie odborných předmětů a adaptace k českému VŠ systému.