Jednoletý program pro budoucí ekonomy, manažery,
pracovníky velvyslanectví nebo ministerstev

Ve spolupráci s Fakultou ekonomiky a managementu univerzity ČZU Institut cizích jazyků, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. v Praze zajišťuje v přípravném kurzu výuku českého jazyka pro budoucí ekonomy.

V kompetenci ČZU je realizace odborné výuky, kterou zahraniční uchazeč potřebuje k přijímacím zkouškám a k samotnému studiu v případě, že o studium na této univerzitě (fakultě) má zájem studovat.

JAKÉ JSOU PERSPEKTIVY PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ PO ABSOLVOVÁNÍ STUDIA NA UNIVERZITĚ ČVUT?

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), dříve Český zemědělský ústav v Praze, je nejstarší zemědělskou univerzitou v České republice (od roku 1906).

Nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v oblasti zemědělství, lesnictví a další obory zemědělského zaměření. Univerzita se skládá s celkem pěti fakult a dvou institutů. Studenti Fakulty ekonomiky a managementu tvoří více než 50% z celkového počtu všech studentů univerzity.

Mezinárodní spolupráce a pestrá nabídka vzdělávacích programů řadí ČZU mezi přední vzdělávací a vědecké instituce v oblasti zemědělství, environmentálních studií, ale i v oblasti obchodu a ekonomie.

O kvalitě vzdělávání na ČZU v Praze svědčí i to, že více než 95 procent absolventů najde do tří měsíců práci.

 

UNIVERZITA A JEJÍ STUDENTI:

ČZU je třetí největší univerzitou v Praze a sídlí v jednom kampusu, který se rozkládá na ploše 50 hektarů.

Areál univerzity se rozkládá v malebné oblasti na okraji Prahy, která je z centra snadno dostupná městskou hromadnou dopravou.

Kampus zahrnuje moderní akademické budovy, seminární a přednáškové sály, laboratoře, skleníky a cvičiště, kanceláře ústřední správy, centrální knihovnu, učebny, nejmodernější kongresový sál, studentské koleje a menzu, studentské kluby a restaurace, sportovní zařízení včetně vyhřívaného krytého bazénu, tenisové kurty, sportovní haly, fotbalové hřiště a běžecké dráhy. Kromě toho je v areálu školy bankomat, banka a tři obchody.

Další informace o VŠ najdete na adrese: www.czu.czwww.culs-prague.eu.

Institut cizích jazyků, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. v Praze ve spolupráci s ČZU pořádá každoročně akreditovaný přípravný program určený zájemcům o přijetí do studijních programů této univerzity.

Detaily programu:

Program je určen pro absolventy středních škol z jiných zemí, kteří chtějí studovat na univerzitě v České republice a potřebují se naučit český jazyk.

 

Program se skládá z jazykové a odborné přípravy.

 

Výuku češtiny má na starosti Institut cizích jazyků s.r.o., odborné předměty jsou vyučovány pedagogy univerzity ČZU.

 

Cílem programu je příprava studenta ke zdárnému složení přijímacího řízení ČZU, tak i k následnému řádnému vysokoškolskému studiu.

 

Předpokladem pro absolvování programu je základní znalost odborných předmětů studenta ze středoškolského studia. Cílem programu je především česká terminologie odborných předmětů a adaptace v českém VŠ systému.

Obsah programu:

Jednoletý program pro budoucí chemiky

Doba trvání programu: 1 akademický rok


Celková doba trvání programu: od září do června (včetně)


Rozsah výuky celkem: 950 x 45 min


Z toho výuka češtiny: 770 x 45 min


Výuka odborných předmětů: 180 x 45 min


Náplň odborných předmětů: Makroekonomie (ekonomická čeština), English for Academic Purposes

Základní požadavky ke vstupu do programu: znalost češtiny na úrovni A0, komunikativní znalost angličtiny.

Termín podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 30. května aktuálního roku, nicméně pro ty, kdo je povinen vyřídit si studentské vízum pro vstup na území ČR, doporučujeme si podat přihlášku v termínu nejpozději do konce března běžícího roku.

Semestrální program pro budoucí chemiky

Doba trvání programu: 1 akademický rok


Celková doba trvání programu: od září do června (včetně)


Rozsah výuky celkem: 560 x 45 min


Z toho výuka češtiny: 380 x 45 min


Výuka odborných předmětů: 180 x 45 min


Makroekonomie (ekonomická čeština), English for Academic Purposes

Základní požadavky ke vstupu do programu: znalost češtiny na úrovni A2 – B1, komunikativní znalost angličtiny.

Termín podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 15. prosince aktuálního roku, nicméně pro ty, kdo je povinen vyřídit si studentské vízum pro vstup na území ČR, doporučujeme si podat přihlášku v termínu nejpozději do konce října běžícího roku.

Všeobecné požadavky pro uchazeče o studium v programu:

  • Předložení maturitního vysvědčení s výborným nebo dobrým prospěchem
  • Věk nejméně 17 let (k 31. prosinci běžného kalendářního roku)
  • Jazykové znalosti v souladu s požadavky

Služby navíc pro studenty přípravných programů:

  • Zajištění ubytování v studentských vysokoškolských kolejích na dobu studia
  • Služba podpory studenta v průběhu studia
  • Výpomoc (konzultace) v přípravě dokumentů potřebných k získání studentského víza do ČR
  • Odborné poradenství při podání přihlášky ke studiu
  • Pomoc při vyřízení nostrifikace maturitního vysvědčení získaného v zahraničí či diplomu

Rádi Vám odpovíme na Vaše další dotazy