KURZY PRO ZACHOVÁNÍ STATUSU STUDENTA

Pokud máte v ČR vízum za účelem “Ostatní” a dříve jste studovali v neakreditovaném jazykovém kurzu, přijmeme Vás do jazykových kurzů češtiny pro cizince, angličtiny, němčiny nebo španělštiny, což Vám umožní pokračovat ve studiu v jazykovém kurzu bez změny typu víza.

Podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky lze dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu (biometrický pas) prodloužit na základě studia v intenzivních jazykových kurzech s hodinovou dotací minimálně 20 hod x 45 min za týden.

Jedná se o studium v neakreditovaných jazykových kurzech, který však naplňuje účel pobytu „Ostatní“.

 

Naše nabídka pro zájemce o studium v tomto programu je široká.

Základem je samozřejmě výuka češtiny pro cizince, pakliže jste v České republice nedávno a máte zájem se do české společnosti integrovat.

Jsou, ale, samozřejmě, tací, kteří již češtinu ovládají, a aby se zde usadili a mohli se následně ucházet o slušnou práci, potřebují kvalitní znalost cizích jazyků. Pro tyto z Vás nabízíme kurzy různých jazykových úrovní (od začátečníků po středně a více pokročilé) angličtiny, němčiny nebo španělštiny.

 

STUDENTŮM NEJČASTĚJI NABÍZÍME ÚČAST V ROČNÍCH ČI PŮLROČNÍCH PROGRAMECH

Roční intenzivní kurzy u nás trvají od září do srpna.

Půlroční intenzivní kurzy zahajujeme od září do ledna, od února do června, ale taky od července do listopadu.

Je možné se do výuky zapojit v průběhu roku.

Během studia na vysoké škole v České republice se mladému člověku může stát cokoliv. Pakliže se Vám studium nepovede, pokud Vás zklamal zvolený obor nebo pokud požadavky na vybrané vysoké škole jsou příliš vysoké, nezoufejte a dejte si více času na přípravu.

 

Pobyt studenta – cizince je závislý na účasti v akreditovaném programu vysoké školy, pakliže jste byl studentem řádného (prezenčního) studia.

Pobyt v České republice si můžete prodloužit a udržet si status studenta i přes předchozí neúspěšné studium na vysoké škole díky jazykovým kurzům.

 

Na základě zápisu do jazykových kurzů u nás se můžete stát studentem přípravných kurzů a pomaturitního studia, určených pro cizince, které společné pořádáme s veřejnými vysokými školami v České republice.

 

Jedná se o cílenou přípravu v kurzech celoživotního vzdělávání, které jsou určené k přípravě studentů – cizinců k následnému studiu na příslušné fakultě vysoké školy.

 

Jedná se o velice seriózní vzdělávací programy studijních oborů akreditovaných veřejnou vysokou školou.

 

Na základě účasti v programu studentovi bude zachován status studenta a zároveň se připraví k přijímacím zkouškám z češtiny, popřípadě angličtiny, a odborných předmětů, ale především k samotnému studiu na vybrané univerzitě.

 

Účast v programu předpokládá povinnou docházku studenta v rozsahu 20 akademických hodin za týden, úspěšné skládání průběžných a závěrečných zkoušek během studia a vysokou motivaci studenta stát se studentem řádného studia vybrané fakulty po absolvování přípravného programu.