Český jazyk pro děti (10 – 15 let): příprava do školy

10 00021 000

Intenzivní kurz češtiny pro studenty z jiných zemí. Určeno pro žáky ve věku od 10 do 15 let. Program vám umožní zlepšit si češtinu na úroveň, která vám umožní lépe rozumět učitelům a vrstevníkům, účastnit se dialogů a cítit se jistěji v české škole.

Popis

Trvání

2,5 měsíce

Četnost výuky

3x týdně

Čas

16:00 - 17:30

Umístění

Vodičkova 699/30 (pasáž U Nováků), Praha 1 – Nové Město

Program kurzu

Když “Výběr kurzu” Můžete si vybrat buď kurz češtiny, nebo doplňkové moduly v matematice nebo angličtině
Kurz: Čeština od A0 do A2
 • 68 přednášek, každá 45 min

Pro děti-cizince nabízíme intenzivní kurzy češtiny, které jim pomohou snadno se začlenit do české společnosti a školy. Vaše děti získají jistotu a budou moci používat český jazyk při komunikaci s českými vrstevníky.

Hlavní funkce programu:

 • Interaktivní výuka: Kurzy českého jazyka pro děti zahrnují interaktivní výukové metody, jako jsou hry, skupinové aktivity a multimediální zdroje. Ke zlepšení zapojení a efektivity učení využíváme moderní technologie, včetně aplikací a online platforem.
 • Rozvoj jazykových dovedností:Cílem kurzu je rozvíjet základní jazykové dovednosti, jako je slovní zásoba, gramatika a výslovnost, aby děti mohly efektivně komunikovat v každodenních situacích.
 • Kulturní integrace: Děti jsou seznamovány s kulturou, tradicemi a zvyky České republiky, což přispívá k jejich kulturní integraci a lepšímu porozumění českému způsobu života.
 • Praktická komunikace: Kurz pomáhá dětem rozvíjet praktické komunikační dovednosti, umožňuje jim sebevědomě se vyjadřovat a účastnit se různých komunikačních situací.
 • Poslech a mluvení:Cvičení jsou zaměřena na zlepšení porozumění mluvené řeči a rozvoj sebevědomí v mluvení česky.
 • Čtení a psaní:Kurz pokrývá základy čtení a psaní, přizpůsobené věkové skupině, za použití zajímavých a srozumitelných materiálů.
 • Podpůrná atmosféra: Zkušení učitelé vytvářejí podpůrnou atmosféru, kde se děti mohou svobodně ptát a aktivně se zapojit do výuky.
 • Hodnocení pokroku: Pravidelná hodnocení, testy a projekty pomáhají sledovat pokroky dětí a přizpůsobovat učení jejich individuálním potřebám.

Naše kurzy češtiny pro školáky v Praze pomohou vašemu dítěti rychle se adaptovat a s jistotou používat český jazyk v běžném životě.

Intenzivní kurz češtiny pro děti je ideálním řešením pro ty, kteří chtějí svému dítěti zajistit kvalitní a zábavnou výuku českého jazyka.

Modul: matematika
 • 30 přednášek, každá 45 minut
Základy aritmetiky a algebry:
 • Přehled základních aritmetických operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) s důrazem na slovní úlohy a praktické aplikace.
 • Základní algebra, včetně rovnic a nerovnic se snadno srozumitelnými příklady.
Geometrie:
 • Základní geometrické tvary a jejich vlastnosti.
 • Pravidelná cvičení pro výpočet obvodu a plochy různých geometrických tvarů.
 • Představte pojmy úhlů, trojúhelníků, čtverců, obdélníků a kruhů.
Praktická aplikace matematiky:
 • Práce s reálnými situacemi a jejich matematickým modelováním (například úspora, úrok, čas, rychlost).
 • Řešení problémů a situací pomocí matematických dovedností a logiky.
Statistiky a pravděpodobnost:
 • Základní pojmy statistiky, včetně sběru dat, grafů a interpretace informací z tabulek.
 • Základní principy teorie pravděpodobnosti a jejich aplikace v různých situacích.
Interaktivní školení:
 • Učte se pomocí interaktivních her, aplikací a online nástrojů, díky kterým je učení zábavné.
 • Skupinové aktivity a soutěže, které podporují spolupráci a soutěživost.
Individuální podpora:
 • Rady a individuální pomoc jsou k dispozici pro studenty, kteří vyžadují další vysvětlení nebo cvičení.
Důležitým aspektem je podpora praktické aplikace matematiky v běžném životě a motivace studentů ke studiu předmětu prostřednictvím příkladů a aktivit relevantních pro jejich věkovou skupinu. Tento modul si klade za cíl poskytnout pevný základ pro budoucí učení matematiky a pomoci dětem rozvíjet důvěru ve své matematické schopnosti.
Modul: angličtina
 • 30 přednášek, každá 45 minut

Základy gramatiky:

Studium základních časů sloves (minulý, přítomný, budoucí) a základních slovních druhů (podstatná jména, slovesa, přídavná jména, příslovce).

Rozvoj slovní zásoby:

Rozšíření slovní zásoby se zaměřením na běžná slovní spojení, fráze a idiomy vhodné pro danou věkovou skupinu. Témata zahrnují školu, koníčky, sport, zvířata a další zájmy dětí.

Poslech a mluvení:

Procvičte si poslech a porozumění jednoduchým rozhovorům nebo příběhům. Rozvíjení komunikačních dovedností a dialogu, které dětem pomohou vyjadřovat se v angličtině.

Čtení a psaní:

Čtení krátkých textů nebo příběhů s postupně narůstající složitostí a diskuse o nich. Psaní jednoduchých vět, povídek nebo dopisů pro procvičování psaní v angličtině.

Kultura a tradice:

Seznámení s kulturou, tradicemi a zajímavostmi z anglicky mluvících zemí. Aktivity související se svátky, hudbou, filmy a tradičními událostmi.

Interaktivní školení:

Využití her, interaktivních aktivit a skupinových cvičení k zapojení žáků do učení. Vytvoření prostředí, které podporuje komunikaci v angličtině a umožňuje dětem vyjádřit své schopnosti.

Podpora samostatného učení:

Doporučení pro samostudium, včetně webových zdrojů, knih a cvičení.

Modul je strukturován tak, aby se děti cítily pohodlně a byly motivovány ke komunikaci v angličtině a zdokonalovaly své dovednosti v různých situacích. Interaktivní a zábavné metody pomohou dětem lépe porozumět a zapamatovat si nová slovíčka a gramatická pravidla.

Podpora

Neustálá zpětná vazba od manažerů našeho školicího oddělení a přístup do soukromé chatovací místnosti pro řešení problémů v průběhu školicího programu

Hlášení rodičům

Kurz je vyučován pomocí platformy Edupage, která je oblíbená na mnoha školách. Umožňuje vám vidět pokroky vašeho dítěte, včetně docházky a pokroku v učení.

Osvědčení na konci kurzu

Jazyková škola ICJ je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). Po absolvování kurzu obdržíte oficiální certifikát, který potvrzuje úroveň znalosti českého jazyka.

сертификаты подтверждающие уровень знания чешского

Jak naše třídy fungují

Jak se stanete studentem?

Registrace

Klikněte na “Vybrat kurz”, přidejte kurz do nákupního košíku a podle pokynů dokončete nákup.

Vstupní test

Máte pochybnosti o úrovni své češtiny? Udělejte si online test (jen 5 minut) a získejte od nás nabídku podle své úrovně a cílů.

Školení

Poté obdržíte pozvánku do kurzu a budete se moci připojit k ostatním studentům.

Pokud máte stále dotazy: klikněte na tlačítko níže a kontaktujte správce.

ICJ - v oblasti jazykového vzdělávání působíme již více než 15 let!

Nabízíme kurzy různých úrovní a individuální přístup ke každému studentovi. Naše kurzy vám nejen pomohou zvládnout jazyk, ale také vám otevřou nové kariérní možnosti.

Díky více než 400 lektorům po celé České republice a flexibilním výukovým programům můžete rychle dosáhnout požadovaných výsledků.

Naše lekce pokrývají všechna potřebná témata a dovednosti, abyste mohli češtinu s jistotou používat v každodenních situacích.

Vytváříme atmosféru výuky, která má daleko k nudným přednáškám. Naše lekce jsou plné interaktivních her a moderních výukových přístupů, které odpovídají požadavkům dnešního světa.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Český jazyk pro děti (10 – 15 let): příprava do školy“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *