Přípravný kurz pro vstup na VŠ v ČR

48 000114 900

Cílem kurzu je dosáhnout vysoké úrovně znalosti českého jazyka, konkrétně úrovně B2, která umožňuje cizincům bezplatné studium na českých vysokých školách. V průběhu kurzu máte možnost získat další profilové vzdělání z ČVUT v oboru “Programátor” (IT ČVUT).
Je možné platit na splátky

Katalogové číslo: - Kategorií: , , , ,

Popis

Trvání

od 6 do 8 měsíců

Četnost výuky

3krát až 5krát týdně

Čas

večerní a ranní skupiny

Umístění

Kolbenova 942/38a, Praha 9-Vysočany

Program kurzu

Při “Výběru kurzu” si můžete zvolit program a úroveň, která vám nejlépe vyhovuje

Program kurzů A0 až B2 | Říjen - Květen | 90 000 Kč
 • 700 hodin výuky českého jazyka pro cizince k zajištění dostatečné úrovně B2 pro přijetí na české vysoké školy. 

Cílem kurzu je poskytnout intenzivní výuku českého jazyka a připravit studenty od úrovně A0 do B2, která je nezbytná pro úspěšné studium na českých vysokých školách.

Interaktivní učení:
Kurz je zaměřen na interaktivní výuku, která zahrnuje rozvoj komunikačních dovedností, gramatiky, slovní zásoby a porozumění psanému i mluvenému textu. Tento přípravný kurz českého jazyka je ideální pro cizince, kteří chtějí dosáhnout úrovně B2 a vstoupit na českou vysokou školu.

Poznávání kultury a tradic:
Studenti se seznámí s českou kulturou, tradicemi a zvyky, což přispívá k jejich celkovému porozumění jazyku a začlenění do české společnosti. Kurzy češtiny pro přijetí na vysokou školu zahrnují také aspekty každodenního života v České republice.

Podpora adaptace:
Kurz obsahuje prvky, které studentům pomáhají přizpůsobit se životu a studiu v České republice, včetně orientace v univerzitním prostředí. Intenzivní kurz češtiny poskytuje potřebnou podporu pro úspěšnou adaptaci.

Praktické dovednosti:
Cílem kurzu je rozvoj praktických dovedností potřebných pro každodenní život a studium, včetně nakupování, cestování a orientace v univerzitním kampusu. Přípravný kurz k přijímacímu řízení na českou vysokou školu připravuje studenty na reálné životní situace.

Individuální přístup:
Učitelé zohledňují individuální potřeby studentů a vytvářejí prostředí, ve kterém se mohou ptát a aktivně se podílet na studiu. Kurz češtiny A0 až B2 poskytuje individuální výuku pro každého studenta.

Příprava na akademický jazyk:
Kurz poskytuje přípravu na akademický jazyk potřebný pro úspěšné studium na vysoké škole, včetně psaní esejí, prezentací a účasti na seminářích. Studium v České republice se pro cizince díky tomuto programu stává dostupnějším.

Tento přípravný kurz českého jazyka nabízí komplexní přípravu v českém jazyce a akademických dovednostech pro zahraniční studenty, kteří plánují studium na českých vysokých školách.

Program kurzů A2 až B2 | Listopad - Květen | 62 500 Kč
 • 530 hodin výuky českého jazyka pro cizince k zajištění dostatečné úrovně B2 pro přijetí na české vysoké školy.
Cílem kurzu je poskytnout intenzivní výuku českého jazyka a připravit studenty na úrovni A2 až B2, která je nezbytná pro úspěšné studium na českých vysokých školách.
 

Interaktivní učení:
Kurz je zaměřen na interaktivní výuku, která zahrnuje rozvoj komunikačních dovedností, gramatiky, slovní zásoby a porozumění psanému i mluvenému textu. Tento přípravný kurz českého jazyka je ideální pro cizince, kteří chtějí dosáhnout úrovně B2 a vstoupit na českou vysokou školu.

Poznávání kultury a tradic:
Studenti se seznámí s českou kulturou, tradicemi a zvyky, což přispívá k jejich celkovému porozumění jazyku a začlenění do české společnosti. Kurzy českého jazyka pro přijetí na vysokou školu zahrnují také aspekty každodenního života v České republice.

Adaptace na akademické prostředí:
Kurz pomáhá studentům adaptovat se na akademické prostředí v České republice, včetně orientace ve vysokoškolském systému a přípravy na akademické požadavky. Intenzivní kurz českého jazyka poskytuje potřebnou podporu pro úspěšnou adaptaci na studium.

Praktické využití jazyka:
Kurz zahrnuje praktické využití jazyka v každodenních situacích, jako je nakupování, používání veřejné dopravy a interakce na univerzitní půdě. Přípravný kurz češtiny k přijímacím zkouškám na vysoké školy pomáhá studentům sebevědomě používat jazyk v reálném životě.

Skupinové a individuální lekce:
Učitelé zohledňují skupinové i individuální potřeby studentů a vytvářejí prostředí, ve kterém mohou studenti klást otázky a aktivně se podílet na výuce. Kurz češtiny A2 až B2 nabízí jak skupinovou výuku, tak individuální přístup.

Odborná a akademická příprava:
Kurz zahrnuje také přípravu na akademické a profesní používání jazyka, které je nezbytné pro úspěšné studium na vysoké škole, včetně psaní akademických prací, přípravy prezentací a účasti na seminářích. Tento program zpřístupňuje studium v České republice cizincům.

Tento přípravný kurz češtiny nabízí komplexní přípravu pro zahraniční studenty, kteří plánují studium na českých vysokých školách, s důrazem na adaptaci na akademické prostředí a každodenní život.

Program kurzů od B1 do B2 | Listopad - Květen | 48 000 Kč
 • 300 hodin výuky českého jazyka pro cizince k zajištění dostatečné úrovně B2 pro přijetí na české vysoké školy.

Náš kurz češtiny pro pokročilé na úrovni B1 a B2 je určen pro ty, kteří již ovládají základy jazyka a chtějí se zdokonalit na vyšší úrovni.

Jazykové kompetence:
Na úrovni B1 již studenti ovládají středně pokročilé gramatické struktury a slovní zásobu. Úroveň B2 poskytuje další rozvoj jazykových dovedností, včetně složitějších větných struktur a rozšířené slovní zásoby.

Hluboké porozumění české kultuře:
Na úrovni B1 se studenti seznámí s komplexnějšími aspekty české kultury, historie a společnosti, což jim umožní širší porozumění životu v České republice.

Praktické situace a rozhovory:
Studenti se zaměřují na komunikaci ve složitějších situacích, jako jsou pracovní schůzky, diskuse o abstraktních tématech a jednání.

Stavba věty a vyjadřovací možnosti:
Na úrovni B2 se studenti učí sofistikovanějším způsobům vyjadřování a zdokonalují stavbu vět, což jim umožňuje lépe formulovat své myšlenky.

Čtení a psaní na pokročilejší úrovni:
Kurz zahrnuje čtení a psaní složitějších textů, včetně literárních děl a odborných materiálů, takže studenti posilují své dovednosti v porozumění a tvorbě složitých textů.

Příprava na certifikační zkoušky:
Studenti se připravují na certifikační zkoušky na úrovni B2, které mohou být důležité pro jejich akademickou nebo profesní kariéru.

Diskuse o kulturních a společenských tématech:
Kurz podněcuje diskusi o aktuálních událostech, kulturních tématech a společenských otázkách, aby studenti získali široké znalosti o české společnosti.

Projekty a praktické zkoušky:
Studenti se účastní projektů a praktických zkoušek, které posilují jejich praktické dovednosti a umožňují jim uplatnit znalosti v reálném životě.

Cílem tohoto kurzu je nabídnout studentům náročné úkoly a zvýšit úroveň jejich jazykových kompetencí, které je připraví na studium na českých vysokých školách.

Odborná příprava | ČVUT | 24 900 Kč
 • Celkový počet hodin – 180 x 45 minut

Cílená příprava na přijímací zkoušky na IT ve spolupráci s ČVUT.

Obsah kurzu

 • vysokoškolská matematika 90 x 45 min,
 • kurz programování 30 x 45 min,
  online kurz
 • programování pro samostudium pro slovansky mluvící studenty 60 x 45 min.

Lektory kurzu jsou výhradně pedagogové ČVUT.

Další položky k zakoupení
 • Matematika pro střední školy – 50 x 45 minut,

 • Čeština pro budoucí ekonomy – 50 x 45 min,

 • Angličtina pro budoucí ekonomy – 50 x 45 min,

 • Příprava na test SCIO OSP (obecné studijní předpoklady) – 50 x 45 min,

 • Základy sociologie a historie – 50 x 45 min,

 • Akademická angličtina od úrovně B1 výše – 50 x 45 min.

Cena jednotlivých předmětů je: 8 500 KČ

Tyto předměty lze objednat osobně po konzultaci s manažerem.

Student má možnost zvolit si libovolný počet předmětů potřebných pro jeho kvalitní výuku.

Podpora

Neustálá zpětná vazba od manažerů našeho školicího oddělení a přístup do soukromé chatovací místnosti pro řešení problémů v průběhu školicího programu

Individuální konzultace s učiteli

Každý student má možnost individuálních konzultací s učiteli jazykové školy ICJ k objasnění látky.

Osvědčení na konci kurzu

Jazyková škola ICJ je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). Po absolvování kurzu obdržíte oficiální certifikát, který potvrzuje úroveň znalosti českého jazyka.

сертификаты подтверждающие уровень знания чешского

Jak probíhají naše kurzy

Jak se stanete studentem?

Registrace

Klikněte na “Vybrat kurz”, přidejte kurz do nákupního košíku a podle pokynů dokončete nákup.

Vstupní test

Máte pochybnosti o úrovni své češtiny? Udělejte si online test (jen 5 minut) a získejte od nás nabídku podle své úrovně a cílů.

Školení

Poté obdržíte pozvánku do kurzu a budete se moci připojit k ostatním studentům.

Pokud máte stále dotazy: klikněte na tlačítko níže a kontaktujte správce.

ICJ - v oblasti jazykového vzdělávání působíme již více než 15 let!

Nabízíme kurzy různých úrovní a individuální přístup ke každému studentovi. Naše kurzy vám nejen pomohou zvládnout jazyk, ale také vám otevřou nové kariérní možnosti.

Díky více než 400 lektorům po celé České republice a flexibilním výukovým programům můžete rychle dosáhnout požadovaných výsledků.

Naše lekce pokrývají všechna potřebná témata a dovednosti, abyste mohli češtinu s jistotou používat v každodenních situacích.

Vytváříme atmosféru výuky, která má daleko k nudným přednáškám. Naše lekce jsou plné interaktivních her a moderních výukových přístupů, které odpovídají požadavkům dnešního světa.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Přípravný kurz pro vstup na VŠ v ČR“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *