coursesinprague@icj.cz

Jazyková výuka pro firmy a korporace

Institut cizích jazyků s.r.o. poskytuje nejen skupinovou jazykovou výuku pro veřejnost, ale také pořádá firemní výuku pro malé české firmy až po velké mezinárodní korporace nejen v České republice. V naší nabídce má své místo jak prezenční forma výuky, tak i distanční jazykové kurzy.

Firemní jazykové vzdělávání otevírá nové možnosti a výhody pro firmu i její zaměstnance:

rozšíření podnikání za hranice jedné země

bezproblémová komunikace se zahraničními partnery

vedení obchodní korespondence bez překladače Google

vylepšení image společnosti

budování týmu a zvýšení loajality zaměstnanců vůči zaměstnavateli

Firemní výuka vybraného cizího jazyka může probíhat jak v prostorách Institutu, tak v prostorách klienta. V závislosti na odvětví společnosti lektoři Institutu cizích jazyků s.r.o. vyberou či vytvoří speciální kurz, který pokryje potřeby Vaší firmy. Může se jednat o obecný kurz češtiny, angličtiny, němčiny nebo španělštiny, či specializovaný kurz, který vyžaduje odbornost či zvláštní přípravu vyučujícího.

Proč si zvolit firemní výuku právě v Institutu cizích jazyků s.r.o.?

  • Velký počet profesionálních lektorů (více jak 120 osob)
  •  Více než 14 let zkušeností na trhu vzdělávání v České republice
  •  Výuka založená na moderní metodice za pomoci kvalitních učebních materiálů a pomůcek
  • Více jak 5 000 spokojených studentů ročně absolvuje výuku v Institutu.

Jak zrealizujeme Vaší firemní výuku u nás?

  1.  Zaměstnanci Institutu cizích jazyků s.r.o. Vám na základě Vašich požadavků nabídnou výuku „na klíč“
  2. Vstupní a výstupní testování studentů je samozřejmostí.
  3. Na základě výsledků testů vytváří skupiny dle jazykové úrovně. Rozvrh výuky se řídí především Vašimi potřebami
  4. Samozřejmostí jsou průběžné raporty týkající se docházky a výsledků Vašich pracovníků
  5. Na základě řádně ukončeného kurzu obdrží každý účastník odpovídající certifikát o jazykové úrovni

 

V současné době Institut cizích jazyků, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. realizuje, pod záštitou Evropské unie, dva státní projekty, které se zaměřují na podporu integrace cizinců v České republice.

O co se přesně jedná?

Projekt Český jazyk v integračních Centrech je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
Cílovou skupinou výuky jsou klienti jednotlivých Center na podporu integrace cizinců v devíti krajích České republiky. V letošním roce jsme tedy prostřednictvím Center na podporu integrace v Českých Budějovicích, Karlových Varech, Zlíně, Ostravě, Jihlavě, Pardubicích, Plzni a Liberci, realizovali více než 30 000 hodin výuky češtiny pro cizince z celého světa.
V rámci tohoto projektu organizujeme celou řadu kurzů češtiny zaměřených na různé typy životních situací. Naši lektoři tak pomáhají motivovaným cizincům v jejich procesu etablování se v novém prostředí. Vzhledem k velkému počtu nově otevíraných pracovních pozic v České republice jsou našimi klienty jak dělníci v továrnách, tak i vyšší administrativní pracovníci, jejich rodinní příslušníci a děti.
I díky participaci Institut cizích jazyků s.r.o. v tomto projektu jsme docílili velmi profesionálního teamu lektorů, což nám umožňuje realizovat kvalitní jazykovou výuku na celém území České republiky.