coursesinprague@icj.cz

Akreditace MŠMT

. Akreditace

Dne 1. září 2015 byl Institut cizích jazyků s.r.o. zařazen Ministerstvem školství ČR do školského rejstříku všech akreditovaných vzdělávacích institucí v České republice, čímž se stal jednou z mála jazykových škol v Praze s právem organizovat státní jazykové zkoušky.

To opravňuje Institut cizích jazyků, jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. k provádění certifikovaných zkoušek a vydávání státních certifikátů úspěšným studentům.

Tento certifikát je oficiálním potvrzením o znalosti cizího jazyka podle úrovní CEFR stanovených Radou Evropy a může být použit pro přijetí na vysokou školu nebo u svého zaměstnavatele.

. Státní zkoušky

Státní zkoušku z češtiny organizuje MŠMT ve dvou základních úrovních: základní (úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a všeobecné (úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Termíny zkoušek stanovuje MŠMT ČR centrálně pro všechny certifikované jazykové školy. Zkoušky se obvykle konají dvakrát ročně: na podzim a na jaře.

Přihlášky ke státním jazykovým zkouškám budou zveřejněny na internetových stránkách Institutu cizích jazyků s.r.o. 2 měsíce před zahájením zápisu.

Školy se řídí školským zákonem a vyhláškou o školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách a jsou pod dohledem České školní inspekce.

 

Zda je naše škola akreditována podle individuálního ukazatele střediska (IZO) 181 064 146, si můžete ověřit na oficiálních internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy http://rejskol.msmt.cz .