Jednoletý přípravný program pro budoucí IT specialisty

Jazykovou výuku zajišťuje Institut cizích jazyků, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. v Praze.

Speciální (odbornou) výuku v rámci přípravy na vysokoškolské studium poskytuje Fakulta informačních technologií ČVUT Praha.

JAKÉ JSOU PERSPEKTIVY PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ PO ABSOLVOVÁNÍ STUDIA NA UNIVERZITĚ ČVUT?

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) je nejstarší technickou univerzitou ve střední Evropě a největší v České republice. Byla založena v roce 1707 a v současnosti zde studuje přibližně 24 000 studentů.

ČVUT nabízí studijní programy technických oborů, architektury, managementu a ekonomie, jejichž součástí je i výzkumná činnost.

Doktorské studijní programy čítají okolo 1800 studentů. Společnou devizou všech studentů je povinnost se v rámci studia účastnit projektů a výzkumů, kde si v praxi osvojí nabyté znalosti.

ČVUT nabízí svým studentům velmi žádané studijní obory 21. století jako např. IT, robotika, automatizované řízení, technologie materiálů, biomedicínské inženýrství, environmentální inženýrství a telekomunikace.

O UNIVERZITĚ A ŽIVOTĚ JEJÍCH STUDENTŮ:

Univerzitní budovy a komplexy se nacházejí v blízkosti centra Prahy. Praha je již více než 600 let jedním z nejkrásnějších a nejatraktivnějších center kultury, vědy a vzdělanosti v Evropě.

ČVUT aktivně spolupracuje s univerzitami po celém světě. Díky tomu má každý motivovaný student možnost v rámci výměnných studijních programů dočasně studovat i v zahraničí.

Univerzita úzce spolupracuje s předními firmami, především s těmi, které působí na českém trhu. Absolventi univerzity jsou vybaveni potřebnými znalostmi i dovednosti pro uplatnění se na trhu práce rámci ČR i zahraničí.

Více informací o univerzitě najdete na webových stránkách: www.cvut.cz

Institut cizích jazyků, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. ve spolupráci s FIT, ČVUT Praha realizuje výuku v jednoletém kurzu celoživotního vzdělávání určeném pro zahraniční studenty, kteří se ucházejí o řádné VŠ studium oboru Informační technologie na ČVUT.

Program kurzu je uzpůsoben komplexní přípravě studenta ke zdárnému přijímacímu řízení i k následnému řádnému studiu.

Detaily programu:

 1. Program je určen zahraničním absolventům SŠ, kteří mají zájem o VŠ studium v ČR a potřebují se naučit česky.
 2. Program se skládá z jazykové a odborné přípravy.
 3. Výuku češtiny realizuje Institut cizích jazyků, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. v Praze.
 4. Výuka odborných předmětů v češtině je v gesci VŠ pedagogů Fakulty informačních technologií univerzity ČVUT Praha.
 5. Předpokladem pro zdárné absolvování programu je základní znalost odborných předmětů studenta ze středoškolského studia. Cílem programu je především í česká  terminologie odborných předmětů a adaptace v českém VŠ systému.

Obsah programu

Jednoletý program pro budoucí IT specialisty

Doba trvání programu: 1 akademický rok


Celková doba trvání programu: od září do června (včetně)


Rozsah výuky celkem: 950 x 45 min


Z toho výuka češtiny: 770 x 45 min


Výuka odborných předmětů: 180 x 45 min


Náplň odborných předmětů: programování a matematika

Základní požadavky ke vstupu do programu: znalost češtiny na úrovni A0, komunikativní znalost angličtiny.

Termín podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 30. května aktuálního roku, nicméně pro ty, kdo je povinen vyřídit si studentské vízum pro vstup na území ČR, doporučujeme si podat přihlášku v termínu nejpozději do konce března běžícího roku.

Semestrální program pro budoucí IT specialisty

Doba trvání programu: 1 semestr


Celková doba trvání programu: od února do června (včetně)


Rozsah výuky celkem: 560 x 45 min


Z toho výuka češtiny: 380 x 45 min


Výuka odborných předmětů: 180 x 45 min


Náplň odborných předmětů: programování a matematika

Základní požadavky ke vstupu do programu: znalost češtiny na úrovni A2 – B1, komunikativní znalost angličtiny.

Termín podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 15. prosince aktuálního roku, nicméně pro ty, kdo je povinen vyřídit si studentské vízum pro vstup na území ČR, doporučujeme si podat přihlášku v termínu nejpozději do konce října běžícího roku.

Všeobecné požadavky pro uchazeče o studium v programu:

 • Předložení maturitního vysvědčení s výborným nebo dobrým prospěchem;
 • Věk nejméně 17 let (k 31. prosinci běžného kalendářního roku);
 • Jazykové znalosti v souladu s požadavky.

Služby navíc pro studenty přípravných programů:

 • Zajištění ubytování v studentských vysokoškolských kolejích na dobu studia.
 • Služba podpory studenta v průběhu studia.
 • Výpomoc (konzultace) v přípravě dokumentů potřebných k získání studentského víza do ČR.
 • Odborné poradenství při podání přihlášky ke studiu.
 • Pomoc při vyřízení nostrifikace maturitního vysvědčení získaného v zahraničí či diplomu.

Rádi Vám odpovíme na Vaše další dotazy