O ICJ JAZYKOVÉM INSTITUTU

V nabídce našich jazykových kurzů najdete výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. Zaměření kurzů jsou různorodá, závisí především na potřebách našich klientů. Učíme všechny jazykové úrovně, od úplných začátečníků (A0) až po pokročilé (B2).

Pečlivě pro Vás vybíráme tým lektorů, kteří výuku zajišťují. Být kvalitním lektorem je především posláním, nikoliv jen práce. Toto jsou naši lektoři.

Výuka cizího jazyka je systém, a je na lektorovi, aby ve Vás ten systém utvořil.  Zjednodušil složité jazykové konstrukce, vysvětlil gramatické jevy pochopitelným pro Vás jazykem. Nechal Vás mluvit a uměl naslouchat.

Snažíme se jít s dobou, takže v jazykových kurzech se vší vážností přistupujeme k výběru učebnicových materiálů, které mají pokrýt potřeby našich klientů a v souladu s vybranou úrovní vyučovaného jazyka je dovést k jazykovým znalostem v souladu s SERR (CEFR) – Společný evropský referenční rámec pro jazyky.

Od svého založení (rok 2008) až dodnes hlavním cílem Institutu cizích jazyků, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. je vytvořit pro studenty co nejpohodlnější podmínky, aby dokázali v nejkratší možné době rozvinout svůj přirozený jazykový potenciál.

Úroveň A1 – Začátečník
Úroveň A1 je prvním krokem ve studiu cizího jazyka. Kurz pro začátečníky je často označován jako „kurz pro přežití“, v celkovém množství 60 akad. hodin. Tento kurz je ideální pro studenty, kteří se nikdy neučili cizí jazyk a teprve s výukou začínají. Anebo se o to již několikrát pokoušeli, ale nedostali se dál než na prvních deset stránek již dávno zakoupené učebnice.
Úroveň A2 – Mírně-pokročilý
Úroveň A2 je druhým stupněm jazykového vzdělávání, který potvrzuje základní úroveň znalosti cizího jazyka. Kurz od úrovně A1 do A2 se skládá z 80 vyučovacích hodin. Po zvládnutí této úrovně student rozumí obecnému významu odpovědí, dokáže vést jednoduchý dialog a má dobré znalosti základní gramatiky. Měl by být schopen složit jednoduchý jazykový test potvrzující znalost jazyka na základní uživatelské úrovni.
Úroveň B1 – Středně pokročilý
Úroveň B1 je třetí jazykovou úrovní neboli “zlatou střední cestou“, která Vám umožní poměrně jistě komunikovat o věcech a situacích, kterým dobře rozumíte, a vyměňovat si informace s rodilými mluvčími. Výuka na úrovni B1 předpokládá prohloubení již získaných znalostí gramatiky v kurzu A2. Za 120 vyučovacích hodin u nás absolvujete jazykový kurz od úrovně A2 do úrovně B1 a stanete se středně pokročilým uživatelem zvoleného cizího jazyka.
Úroveň B2 – Pokročilý
Úroveň B2 je čtvrtým stupněm jazykového vzdělávání, která umožňuje plynule komunikovat s rodilými mluvčími na témata, která jsou Vám známá, ale též byste už měli umět improvizovat ve svých odpovědích. Běžně na této úrovni se uživatelé nejčastěji zbavují přízvuku, který mají díky své mateřštině. Umí již přemýšlet v cizím jazyce bez pomoci překladu, orientují se v reáliích, rozumějí a umějí číst články z novin, dokážou i polemizovat. Kurz B2 u nás obsahuje 100 vyučovacích hodin.