ICJ nás spojuje

O nás:

Institut cizích jazyků, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. (ICJ s.r.o.) – to je instituce působící v oblasti jazykového vzdělávání již více než 15 let! ICJ s.r.o. –akreditovaná jazyková škola na základě rozhodnutí MŠMT-27782/2015-1.

ICJ s.r.o. – akreditovaná jazyková škola k realizaci rekvalifikačních kurzů českého jazyka na základě rozhodnutí MŠMT-3489/2023, MŠMT-12224/2023-2, které jsou v gesci Úřadu práce.

Tyto kurzy umožňují klientům získat důležitou kvalifikaci pro nové zaměstnání, nebo si díky lepší znalosti českého jazyka zaměstnání udrží.

Aktuálně realizujeme kurzy češtiny pro cizince (základní a navazující úroveň, kurzy pro pokročilé). Naším cílem je stát se plnohodnotným rekvalifikačním zařízením, které bude připravovat kvalitní zaměstnance z řad kvalifikovaných cizinců, kteří se zapojí do systému českého trhu práce.

ICJ s.r.o. – to je více než 400 vysoce kvalifikovaných lektorů vyučujících v off-line /online formě po celém území ČR.

ICJ s.r.o. – to je tým odborníků, který je schopný kompetentně a komplexně poradit, individuálně pomoci s výběrem vhodného vzdělávacího produktu.

ICJ s.r.o. – partner státních univerzit při realizaci akreditovaných přípravných programů.

ICJ s.r.o. – realizátor celostátní veřejné zakázky velkého rozsahu zajišťující kvalitní jazykové

vzdělávání zahraničních klientů Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra v průběhu čtyř let.

ICJ s.r.o. – vzdělávací zařízení pro ukrajinské děti a studenty, které jsme od února 2022 vyučovali v rámci adaptačně – vzdělávacích programů pod patronátem MŠMT, Magistrátu Hl. města Prahy a UNICEF.

Za dobu našeho působení jsme získali dobrou pověst a dovolíme si tvrdit, že si zasloužíme své místo na trhu jazykových škol v rámci celé České republiky. Sledujeme nové trendy v oblasti vzdělávání, které se snažíme aplikovat tak, aby naši studenti byli schopni v co nejkratší době rozvinout svůj přirozený jazykový potenciál.

Naše filozofie:

Individuální přístup: Pochopili jsme, že spokojenost našich klientů (ať už se jedná o studenta, nebo firmu), je tou největší odměnou a důkazem, že poskytujeme dobré služby.

Profesionalita: Pevně věříme, že jsou to právě naši zaměstnanci, kteří tvoří nejdůležitější součást naší společnosti. Snažíme se o to, aby jim práce přinášela radost a uspokojení a poté tyto emoce přenášeli i na klienty!

Kvalitní lektoři: Tým více než 400 lektorů je výsledkem usilovné práce a důvěry, kterou jsme si za naše působení vybudovali! S našimi lektory jsme v neustálém kontaktu a díky tomu víme, co je potřeba zlepšit či změnit tak, abychom jim usnadnili jejich práci!

Spolupráce

Akreditovaný program s Fakultou informačních technologií ČVUT

Jsme hrdí na to, že právě Fakulta informačních technologií ČVUT v osobě Assoc. Prof. Josefa Koláře, Ph.D. s námi již šestým rokem spolupracuje nad realizací akreditovaného přípravného programu pro budoucí IT pracovníky. V rámci programu zajišťuje ICJ s.r.o. intenzivní kurzy českého jazyka, asistenci při procesu nostrifikace a administrativní podporu každému studentovi. Profesoři FIT ČVUT zajišťují odbornou výuku v prostorách vysoké školy. Absolventi programu jsou připraveni úspěšně zvládnout přijímací řízení na VŠ a jejich profesní kariéra začíná.

VŠCHT Praha

Program jazykové a odborné přípravy ke studiu studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha oslovil především zahraniční studenty, kteří se po jeho úspěšném absolvování dostali k řádnému studiu na některé z fakult VŠCHT Praha:

  • Fakulta chemické technologie
  • Fakulta technologie ochrany prostředí
  • Fakulta potravinářské a biochemické technologie
  • Fakulta chemicko-inženýrská

Přípravný program s ČZU

Program jazykové a odborné přípravy ke studiu studijních programů byl určen zahraničním studentům, kteří se po jeho úspěšném stali studenty řádného studia Ekonomické fakulty České zemědělské univerzity.

Navigo Praha z.s.

ICJ s.r.o. poskytuje adaptačně – vzdělávací, metodické a odborné služby podporující ukrajinské uprchlíky na území České republiky. Na základě reflexe aktuálních problémů vznikl spolek NAVIGO Praha z.s., který si klade za cíl komplexní pomoc a podporu potřebným.

Úroveň A1 – Začátečník
Úroveň A1 je prvním krokem ve studiu cizího jazyka. Kurz pro začátečníky je často označován jako „kurz pro přežití“, v celkovém množství 60 akad. hodin. Tento kurz je ideální pro studenty, kteří se nikdy neučili cizí jazyk a teprve s výukou začínají. Anebo se o to již několikrát pokoušeli, ale nedostali se dál než na prvních deset stránek již dávno zakoupené učebnice.
Úroveň A2 – Mírně-pokročilý
Úroveň A2 je druhým stupněm jazykového vzdělávání, který potvrzuje základní úroveň znalosti cizího jazyka. Kurz od úrovně A1 do A2 se skládá z 80 vyučovacích hodin. Po zvládnutí této úrovně student rozumí obecnému významu odpovědí, dokáže vést jednoduchý dialog a má dobré znalosti základní gramatiky. Měl by být schopen složit jednoduchý jazykový test potvrzující znalost jazyka na základní uživatelské úrovni.
Úroveň B1 – Středně pokročilý
Úroveň B1 je třetí jazykovou úrovní neboli “zlatou střední cestou“, která Vám umožní poměrně jistě komunikovat o věcech a situacích, kterým dobře rozumíte, a vyměňovat si informace s rodilými mluvčími. Výuka na úrovni B1 předpokládá prohloubení již získaných znalostí gramatiky v kurzu A2. Za 120 vyučovacích hodin u nás absolvujete jazykový kurz od úrovně A2 do úrovně B1 a stanete se středně pokročilým uživatelem zvoleného cizího jazyka.
Úroveň B2 – Pokročilý
Úroveň B2 je čtvrtým stupněm jazykového vzdělávání, která umožňuje plynule komunikovat s rodilými mluvčími na témata, která jsou Vám známá, ale též byste už měli umět improvizovat ve svých odpovědích. Běžně na této úrovni se uživatelé nejčastěji zbavují přízvuku, který mají díky své mateřštině. Umí již přemýšlet v cizím jazyce bez pomoci překladu, orientují se v reáliích, rozumějí a umějí číst články z novin, dokážou i polemizovat. Kurz B2 u nás obsahuje 100 vyučovacích hodin.